Friday, June 02, 2006

MURTAD - Dari Serangan Pemikiran Ke Saluran Perundangan

”…..Dan Mereka (Orang-OrngKafir Itu Sentiasa Memerangi Kamu. Sehingga Mereka Dapat Memalingkan Kamu Daripada Agama Kamu. Sekiranya Mereka Mampu (Melakukan Demikian); Dan Sesiapa Di Antara Kamu Yang Murtad (Berpaling Tadah) Daripada Agamanya (islam), Lalu ía Mati Sedang ía Tetap Kafir, Maka Qrang-Orang Yang Demikian, Rosak Binasalah Amal Usahanya (Yang Baik) Di Dunia Dan Di Akhirat, Dan Mereka Itulah Ahli Neraka, Mereka Kekal Di Dalamnya (Selama-Lamanya)” (Mafhum Al Baqarah: 217)

“Wahai Orang-Orang Yang Beriman, Sekiranya Kamu Mentaati Akan Segolongan Daripada Mereka Yang Mempunyai Kitab (Yahudi Dan Nasrani), Nescaya Mereka Akan Mengembalikan Kamu Sesudah Kamu Beriman, Menjadi Orang-Orang Kafir”(Mafhum Ali Imran: 100)
Isu-isu Yang Mencabar Maruah Islam
-250,000 orang Isam/Melayu telah murtad, termasuk 100,000 orang yang mengisytiharkan diri sebagai Kristian- Dato’ Seri Harussani B Zakaria (Mufti Perak) dalam Forum Perdana ‘Pekerti Islam’ di Alor Setar, Kedah
-Tuntutan Sekumpulan Masyarakat Bukan Islam agar kerajaan membuat pindaan terhadap Akta 121(1A), yan menghalang campurtangan mahkamah sivil terhadap bidangkuasa mahkamah syariah.
-Desakan kumpulan tertentu supaya bukan Islam dibolehkan berkahwin dengan orang Islam tanpa memeluk Islam dan orang Islam diberikan hak murtad
-Memorandum 9 Menteni Kabinet Bukán Islam agar undang-undang berkaitan pertukaran agama disemak semula.
Usaha untuk memurtadkan umat Islam daripada Agama suci ini terus berlaku tanpa rehat dan hentinya. Di atas nama kebebasan, dan melalui pelbagai media, musuh-musuh Islam dan konco-konconya (termasuklah di kalangan umat Islam sendiri), terus berusaha menjauhkan umat daripada Islam sekaligus menggugat keyakinan umat terhadapnya. Hasilnya ratusan malah ribuan umat Islam telah murtad, menganut Kristian, Hindu, dan Pemikiran Bebas (Free Thinker) yang tidak terikat dengan sebarang agama. Dan kini mereka sedang berusaha menggunakan saluran perundangan bagi menghalalkan kemurtadan. Demikian cabaran besar yang ada di hadapan setelah sekian lama kepimpinan negara (yang sepatutnya mejadi pembela Islam) diserahkan kepada golongan yang tidak meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan.